Het Nederlandse onderwijssysteem

Je kunt het Nederlandse onderwijs zien als allemaal takken die verschillende richtingen uitgaan. Zo heb je verschillende niveaus, maar ook verschillende richtingen vanwege je eigen interesse. Ben je benieuwd naar hoe het Nederlands onderwijssysteem van het primair- en voortgezet onderwijs in elkaar zit? In deze blog geven we je graag even een concrete uitleg die je verder helpt.

Het Nederlandse onderwijssysteem

Het primair onderwijs

Je kunt het primair onderwijs onderverdelen in drie vertakkingen, deze lichten we hieronder nader toe. 

Regulier basisonderwijs

De basisschool is bedoeld voor kinderen van vier tot en met twaalf. De meeste ouders brengen hun kind al op hun vierde naar de basisschool, echter zijn ze pas verplicht vanaf vijfde jaar. De kinderen volgen lessen via een vast weekrooster vanaf groep 1 tot en met groep 8.

Speciaal basisonderwijs

Het speciaal basisonderwijs is bedoeld voor kinderen met leerachterstand of gedrags- en opvoedingsproblemen. Verder houden ze dezelfde kerndoelen aan als in het regulier basisonderwijs. In Nederland hebben we verschillende speciale basisscholen.

Speciaal onderwijs

Kinderen die niet kunnen functioneren binnen het regulier- of speciaal onderwijs krijgen een plek in het speciaal onderwijs. Dit zijn kinderen die erg moeilijk leren, verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn, ernstige gedrags- en/of psychische problemen hebben. De scholen volgen niet dezelfde kerndoelen als de andere en de kinderen stromen vaker door naar het voortgezet speciaal onderwijs.

Voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaan kinderen naar een middelbare school. Leerlingen op het voortgezet onderwijs zijn meestal tussen de twaalf en achttien jaar. De kinderen gaan op basis van een score en advies een bepaald niveau volgen op het voortgezet onderwijs. De vier niveaus die wij in Nederland kennen, zijn:

 • Vmbo
  • Het vmbo duurt 4 jaar en biedt praktijkopleidingen en theoretische opleidingen. Er zijn vier verschillende leerwegen, namelijk: Theoretische, gemengde, kader beroepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg. In het 1e en 2e jaar volg je basisvakken en aan het einde van het 2e jaar mag je een leerweg en specialisatie kiezen. Vanuit het vmbo kun je doorstromen naar het mbo of havo.
 • Havo
  • Het havo duurt 5 jaar en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs. Het tempo en niveau ligt hoger, kinderen moeten zelfstandiger werken en krijgen meer huiswerk. Aan het einde van leerjaar 3 kiezen leerlingen een profiel en worden ze voorbereid op het hbo. Ze kunnen doorstromen naar het vwo of mbo.
 • Vwo
  • Deze opleiding duurt 6 jaar en bereidt je voor op de universiteit. Er zijn twee richtingen: atheneum en gymnasium. Aan het einde van leerjaar 3 kies je een profiel.
 • Praktijkonderwijs
  • Als het vmbo te hoog gegrepen is wordt je aan de hand van praktijkonderwijs voorbereid op werk, wonen en leven. Er zijn geen maximum aantal schooljaren, de meeste stoppen wanneer ze 18 jaar zijn. Sommige stromen erna door naar het mbo.

Hopelijk ben je nu iets wijzer over het Nederlandse onderwijssysteem en kun je de juiste keuze maken!

Bekijk ook eens:
Offthegrid
Alle blogcategorieën
Bekijk deze artikelen dan ook eens