Jeugdbescherming

Kinderen hebben recht op een veilige omgeving om in op te groeien, hierdoor kunnen ze later als volwassene goed meedoen in de maatschappij. Wanneer deze veilige omgeving ontbreekt, kan de veiligheid en ontwikkeling van het kind ernstig bedreigd worden. Wanneer dit van sprake is wordt de jeugdzorg ingeschakeld, zodat het kind voorzien is van een eerlijke kans tot ontwikkeling. Het is dus erg belangrijk dat ouders een grote rol spelen in het proces van opgroeien. Wij leggen je uit wat de jeugdbescherming inhoudt.

Jeugdbescherming

Maatregelen

Met behulp van een kinderbeschermingsmaatregel kan de bedreiging voor de veilige ontwikkeling van een kind opgeheven worden. Enkel de kinderrechter heeft de bevoegdheid tot zulke beslissingen, nadat de Raad voor de Kinderbescherming grondig onderzoek heeft gedaan. De kinderrechter besluit onder andere dat kinderen of jongeren onder toezicht of voogdij moet worden geplaatst. Wanneer de situatie egt kritiek is, dan kan de rechter het kind onmiddellijk uit huis laten plaatsen.

Gedwongen jeugdbescherming

Met andere woorden ook wel jeugdreclassering. Wanneer een jongere in aanraking met de politie is geweest en een proces-verbaal heeft gekregen, kan jeugdreclassering opgelegd worden. De rechter oordeelt dat jongeren, nadat ze hun straf hebben uitgezeten, begeleiding nodig hebben bij de terugkeer in de maatschappij.

Preventief

In sommige gevallen dreigt een onveilige situatie voor een jeugdige, maar deze kan, in samenwerking met professionals, ouders en het netwerk, een juridische maatregel worden vastgesteld. Deze gevallen noem je ook wel preventieve jeugdbescherming. Deze hulp is tijdelijk, gericht op het volledig herstel en versterking van de eigen kracht van het kind of jongere samen met het gezin. Intern wordt samen met andere partijen overwogen of deze vorm van jeugdbescherming van toepassing is binnen een bepaalde situatie. 

Leeftijden

De jeugdzorg wordt aan kinderen en jongeren van nul tot achttien geboden. De jeugdhulp en jeugdreclassering kan doorlopen tot maximaal hun 23e levensjaar, de gemeente en rechter hebben hier inspraak op. Wanneer kinderen of jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen verkeren, dan mogen ze daar tot hun 21e levensjaar verblijven. 

Soms is het onmogelijk voor ouders om jeugdzorg uit de weg te gaan en is het een betere oplossing voor de toekomst van het kind.

Bekijk ook eens:
Offthegrid
Alle blogcategorieën
Bekijk deze artikelen dan ook eens