Bijzonder onderwijs

In Nederland kennen we twee soorten onderwijs, namelijk het openbaar en bijzonder onderwijs. Bijzondere scholen geven les op basis van godsdienst, levensovertuiging of visie op het onderwijs. De lessen op openbare scholen daarentegen zijn niet op basis van godsdienst of levensovertuiging. Er zitten dus enige verschillen in die je moet weten.

Bijzonder onderwijs

Bijzondere scholen

Kinderen worden vaak naar bijzondere scholen gebracht, omdat ouders behoefte hebben aan een school van een bepaalde godsdienstige richting. Hierbij kun je denken aan algemeen bijzonder, Hindoe, Islamitisch, Protestants-christelijk, Reformatorisch en Rooms-katholiek. 
Onder algemeen bijzonder vallen scholen die niet uitgaan van een godsdienst of levensbeschouwing, maar van een bepaalde onderwijskundige (pedagogische) grondslag. Zulke scholen geven les vanuit hun visie over onderwijs en opvoeding. Scholen die hieronder vallen zijn Montessorischolen, Daltonscholen en Jenaplanscholen. De meeste onderwijsvormen geven de scholieren al op jonge leeftijd veel verantwoordelijkheid.

Tegenwoordig heb je ook openbare scholen die lesgeven vanuit een bepaald pedagogisch concept. 

De overheid betaald ervoor dat wij onderwijs hebben. Echter staat het bijzonder onderwijs buiten de overheid om, de gemeente gaat namelijk meestal over het schoolbestuur. Het openbaar en bijzonder onderwijs worden wel beide evenveel gefinancierd door de overheid. Hier wordt dus geen verschil in geacht.

Eisen

De bijzondere school mag van zowel leraren als leerlingen eisen dat ze een bepaalde godsdienst of levensovertuiging hebben. De scholen zijn wel verplicht om leerlingen met een andere religie toe te staan. In de wet staat wel dat bijzondere scholen andere geloofsovertuigingen mogen weren. Zo hebben katholieken scholen het recht om hoofddoeken te verbieden binnen school. 

Ondanks dat bijzondere scholen vrij zijn in het vormgeven van hun onderwijsvorm, moeten ze aan een aantal dingen voldoen. De kwaliteit van het onderwijs moet hetzelfde zijn als op een openbare school. Vanzelfsprekend moet de school binnen de grenzen van de Nederlandse wet opereren. Tevens is er een minimum aantal leerlingen die op school aanwezig moeten zijn, ook zijn er eisen voor de bevoegdheden van de leraren.

Discriminatie

In Nederland is discriminatie verboden, ook in bijzondere scholen mag niet gediscrimineerd worden. Dat houdt ook in dat bijzondere scholen geen leraren mogen weigeren of ontslaan omdat ze homoseksueel zijn.

De meeste mensen hebben wel eens van het bijzonder onderwijs gehoord, maar zijn nog niet op de hoogte van het verschil. Wij hopen dat het voor jou nu duidelijk is waar de verschillen zitten tussen het openbaar en bijzonder onderwijs!

Bekijk ook eens:
Offthegrid
Alle blogcategorieën
Bekijk deze artikelen dan ook eens